Bestyrelse

Københavns Automobil Klub

www.kakautoklub.dk© 2012         

Københavns Automobil Klubs bestyrelse består af:               


Formand:

John Christensen


Næstformand:

Per Skelbæk-Pedersen


Kasserer:

Jørgen Bræmer


Ceremonimester:

Jørgen Staal Anderberg


Sekretær:

Flemming Carstensen§§§§§§§§


Revisor:

Lars Christoffersen