Historie

Københavns Automobil Klub

www.kakautoklub.dk© 2012         

Begivenheder fra Københavns Automobil Klubs historie


Københavns Automobil Klub blev stiftet den 25 oktober 1957.


Klubbens første bestyrelse – og stiftende medlemmer:

Bestyrelse

1. Afdelingsleder Jens D. Ramsing.

2. Driftsleder Knud Mortensen,

3. Fabrikant Felix Meyer,

4. Kørelærer Willy Sperling,

5. Værkstedsejer  Osvald Heick,

6. Automekaniker Mogens Høysholdt,

7. Bilhandler John Reg. Jespersen,


Stift. Medlemmer

Bensinforhandler L. P. Baurlund

Grosserer Axel Premer

Kørelærer Sonny Nielsen

L. R. Sagfører Viggo Bruun

Indkaldelse til første klubmøde den 9 januar 1957 - direkte afskrift.

Københavns Automobilklub


Fmd. C. 8511, Sekr. C. 6541


Kære klubkammerat!


K. A. ´s første klubaften finder sted torsdag den 9 januar (1957) på Gentofte Hotel kl. 19.


Der serveres Nytaars Torsk i alle dens variationer og prisen er kr. 8,50 pr. kuvert incl. Kaffen.


Efter kaffen vil vort klubmedlem læge Harald Harpøth vise nogle af sine morsomme film som han i tidens løb har optaget, ved forskellige flyve og motorstævner, paa 8 mm.


Da den 9. januar vil blive en mindedag for K. A., som dens første klubaften, hvor medlemmerne skal stifte bekendtskab med hinanden, regner vi med at også du vil gøre alt for kunne komme med, vær derfor venlig snarest mulig og senest den 6. januar kl. 18.- at give meddelelse herom til formanden eller sekretæren.


Da alle klubmøderne vil begynde med en fællesspisning bedes du bemærke, at man af hensyn til kuvertbestillingen maa anmelde sig senest 3 dage før mødets afholdelse, hvis man vil deltage i spisningen.


Naar medlemsantallet er sat saa lavt som højst 101, saa er der ikke raad til nogen spildprocent, tag derfor flittigt del i vore møder, vi skal gøre alt for de skal blive til fornøjelse for alle parter.

                                                Med kammeratlig hilsen

                                                             BESTYRELSEN

NB.Skulle du ikke være ynder af torsk, serveres Wienerschnitzel. Giv oplysning derom ved anmeldelse.


Fra RallyDm´s hjemmeside.


Varige spor! - De uddeler stadig pokalerne, som Københavns Automobil Klub skænkede i 1965.


Når ADAC Wikinger Rallye skydes i gang fra markedspladsen i Süderbrarup fredag den 25. marts, er det naturligvis kampen om point til de fire DIF-udskrevne Danmarksmesterskaber, som er det vigtigste for de over 40 danske hold, der deltager i løbet.


”Copenhagen Rally Cup er en turnering, der består af syv udenlandske løb,” fortæller Finn Richardt, Herfølge, fra Dansk Rally Club. ”Selv om det er Dansk Rally Club, der udskriver Copenhagen Rally Cup, behøver man ikke at være medlem af klubben for at kæmpe med om pokalen.”


Sidste år var det Michael Pedersen/Mie Petersen, Vejle, som løb med pokalen, der har rødder tilbage til 1965. Dengang skænkede den daværende Københavns Automobil Klub nogle pokaler til Dansk Rally Club, som siden har uddelt dem til danske rallykørere på basis af de resultater, de har opnået i udenlandske løb.


I år er det følgende løb, der tæller med til Copenhagen Rally Cup:

ADAC Wikinger Rallye, Tyskland. Hessen Rallye Vogelsberg, Tyskland. South Swedish Rally, Sverige. Rally Chalonnaise, Frankrig. Snapphanerallyt, Sverige. Ostsee Rally, Tyskland. Lausitz Rally, Tyskland